امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت پایا مازه و شرکت ایران ارقام