مصاحبه شبکه ایران کالا با مدیر عامل شرکت مازه در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران